نویسنده:

admin-lx

ویروس سرماخوردگی

اول از همه باید بدانید که سرماخوردگی فقط و فقط از طریق ویروس بوده و یک بیماری ویروسی است و کم پو شیدن لباس یا

اختلال یادگیری

همه چیز درباره اختلال یادگیری

اختلال یادگیری یا ناتوانی یادگیری به هرگونه اختلالی گفته می شود که سبب تاثیر منفی در موفقیت تحصیلی فرد با توجه به سن و آموزش