پیش ثبت نام

کافیست اطلاعات این صفحه را جهت ثبت نام بخوانید

تاریخ های کلیدی

از یکم اسفند ماه

آغاز فرصت ثبت نام

 

1 مهر 1402

آغاز سال تحصیلی جدید

 

آموزش برای فرزندان شما!

فلسفه و نگرش حاکم بر سیاستگذاری‌ها و فعّالیّت‌های دبستان، برنامه‌ریزی برای استفاده هرچه بیشتر و بهتر از دوران تحصیل دانش‌آموزان می‌باشد. دورانی که دانش‌آموز مناسب‌ترین شرایط جهت آموختن و شکل‌گیری قابلیت‌ها و استعدادهای خود را داراست.از این رو برنامه های دبستان تنها به محتوای مدون آموزش و پرورش خلاصه نشده و در هر مقطع با توجه به سن و شرایط دانش آموزان برنامه های مختلف آموزشی و پرورشی جهت تعمیق معلومات و همچنین تعلیم علوم و فنون و مهارت های مختلف پرداخته می شود