جشن هزار پایه سوم

برگزاری جشن هزار کلاس سومی ها

 

به مناسبت آموزش عدد هزار، دانش آموزان عزیز پایه سوم تولد عدد هزار را جشن گرفتند.

 

گزارش تصویری